Söktermen stoicism har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
stoicism (n) [uppförande] (u) stoicism (n) [uppförande]
SV Synonymer för stoicism EN Översättningar
självkontroll [självbehärskning] (u self-control
kontroll [självbehärskning] (u checking
fattning [självbehärskning] (u composure
balans [självbehärskning] (u breakeven
självdisciplin [självbehärskning] (u temperance (formal)
disciplin [självbehärskning] (u discipline
sans [självbehärskning] (u senses
besinning [självbehärskning] (u temper
behärskning [självbehärskning] sangfroid
självbehärskning [sinnesro] (u self-control
klarhet [sinnesro] (u clarity
allvar [sinnesro] n gravity
kallblodighet [sinnesro] sang-froid
samling [sinnesro] (u forest
lugn [sinnesro] n calmness
själsfrid [jämnmod] (u equanimity
harmoni [jämnmod] (u concord
serenitet [jämnmod] (u serenity
sinnesro [jämnmod] equanimity
frid [jämnmod] peace
EN Engelska SV Svenska
stoicism (n) [uppförande] (u) stoicism (n) [uppförande]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för stoicism SV Översättningar
reserve [restraint] anmelde
apathy [self-possession] apati
calm [self-possession] rolig (adj)