Söktermen stop up har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
stop up (v) [bung up] täppa till (v) [bung up]
stop up (v) [hole] täppa till (v) [hole]
stop up (v) [hole] stoppa igen (v) [hole]
stop up (v) [hole] fylla igen (v) [hole]
stop up (v) [bung up] stoppa till (v) [bung up]

EN SV Översättningar för stop

stop (v) [activity] avbryta (v) [activity]
stop (v) [hole] täppa till (v) [hole]
stop (v) [hole] stoppa igen (v) [hole]
stop (v) [hole] fylla igen (v) [hole]
stop (v) [activity] upphöra (v) [activity]
stop (v) [activity] sluta upp med (v) [activity]
stop (v) [activity] upphöra med (v) [activity]
stop (v) [activity] sluta (v) [activity]
stop (v) [agreement] löpa ut (v) [agreement]
stop (v) [agreement] förfalla (v) [agreement]

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices] höja (v) [prices]
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för stop up SV Översättningar
jam [stop] stoppa full
obstruct [stop] hejda
block [stop] klots
choke [stop] choke (u)
clog [stop] träsko (u)
barricade [stop] barrikad (u)
close [stop] noggrann