Söktermen stor har 18 resultat
SV Svenska EN Engelska
stor (a) [allmän] large (a) [allmän]
stor (a) [rum] spacious (a) [rum]
stor (a) [rum] roomy (a) [rum]
stor (a) [rum] ample (a) [rum]
stor (a) [kvantitet] generous (a) [kvantitet]
SV Svenska EN Engelska
stor (a) [grad] great (a) [grad]
stor (a) [allmän] great (a) [allmän]
stor great
stor (a) [storlek] large (a) [storlek]
stor (a) [vikt] important (a) [vikt]
stor (a) [storlek] huge (a) [storlek]
stor (a) [erfarenhet] wide (a) [erfarenhet]
stor (a) [vikt] major (a) [vikt]
stor (a) [vikt] big (a) [vikt]
stor (a) [storlek] big (a) [storlek]
stor big
stor (a) [kvantitet] handsome (a) [kvantitet]
stor large
SV Synonymer för stor EN Översättningar
grov [bred] rough
kraftig [bred] stalwart
omfångsrik [bred] far-reaching
mäktig [bred] mighty (literature)
mastig [bred] strapping (informal)
vidlyftig [bred] vast
tjock [bred] fat
ansenlig [betydelsefull] sizeable
anmärkningsvärd [betydelsefull] notable
väsentlig [betydelsefull] integral
försvarlig [betydelsefull] justifiable
viktig [betydelsefull] essential
avsevärd [betydelsefull] considerable
vidsträckt [betydelsefull] vast
betydande [betydelsefull] important
högväxt [högrest] tall
reslig [högrest] tall
ranglig [högrest] wobbly
gänglig [högrest] gangly
lång [högrest] lengthy