Söktermen stränghet har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
stränghet (n) [uppförande] (u) roughness (n) [uppförande]
stränghet (n) [karaktär] (u) harshness (n) [karaktär]
stränghet (n) [uppförande] (u) harshness (n) [uppförande]
stränghet (n) [uppförande] (u) asperity (n) [uppförande]
stränghet (n) [villkor] (u) rigors (n) [villkor]
SV Svenska EN Engelska
stränghet (n) [karaktär] (u) austerity (n) [karaktär]
stränghet (u) severity
stränghet (n) [karaktär] (u) severity (n) [karaktär]
stränghet (n) [omständigheter] (u) severity (n) [omständigheter]
stränghet (n) [karaktär] (u) sternness (n) [karaktär]
stränghet (n) [väder] (u) inclemency (n) [väder] (formal)
stränghet (n) [steg] (u) rigor (n) [steg]
stränghet (u) rigidity
stränghet (u) rigour
SV Synonymer för stränghet EN Översättningar
styrka [skärpa] (u corroborate
logik [skärpa] (u logic
exakthet [precision] (u fidelity
fasthet [precision] (u fastness
omsorg [precision] (u care
punktlighet [precision] (u punctuality
skärpa [precision] (u exacerbate (formal)
observans [precision] (u observance
grundlighet [precision] (u thoroughness
pedanteri [precision] n nitpicking (informal)
formalism [precision] (u academism
noggrannhet [precision] (u accuracy
allvar [kraft] n gravity
makt [kraft] (u power
vikt [kraft] (u significance
bestämdhet [kraft] (u determinedness
eftertryck [kraft] n emphasis
ståndaktighet [beslutsamhet] (u perseverance