Söktermen strävan har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
strävan (u (invariable)) endeavor
strävan (n) [försök] (u (invariable)) endeavor (n) [försök]
strävan (n) [ambition] (u (invariable)) ambition (n) [ambition]
strävan (u (invariable)) aspiration
strävan (n) [ambition] (u (invariable)) aspiration (n) [ambition]
SV Svenska EN Engelska
strävan (n) [försök] (u (invariable)) effort (n) [försök]
strävan (n) [försök] (u (invariable)) try (n) [försök]
strävan (n) [försök] (u (invariable)) attempt (n) [försök]
strävan (n) [försök] (u (invariable)) striving (n) [försök]
strävan (u (invariable)) endeavour
strävan (u (invariable)) striving
SV Synonymer för strävan EN Översättningar
besvär [arbete] n inconveniences
omak [arbete] trouble
släp [arbete] n train
vedermöda [arbete] tribulation
knog [arbete] n toil
göra [arbete] err (formal)
bemödande [arbete] n exertion
besvärlighet [arbete] (u strenuousness
svårighet [arbete] (u crux
ansträngning [arbete] (u exertion
möda [arbete] (u pains
syfte [utvecklingslinje] n thrust
mening [utvecklingslinje] (u purport (formal)
tendens [utvecklingslinje] (u tendency
benägenhet [utvecklingslinje] (u tendency
böjelse [utvecklingslinje] (u liking
inställning [utvecklingslinje] (u attitude
vändning [utvecklingslinje] (u turn
riktning [utvecklingslinje] (u tenor (formal)
rörelse [verksamhet] (u afoot