Söktermen stress har 23 resultat
SVSvenskaENEngelska
stress(n)[medicin](u) strain(n)[medicin]
stress(u) stress
stress(n)[medicin](u) stress(n)[medicin]
SVSynonymer för stressENÖversättningar
tvång[påverkan]ntvang(n)
börda[påverkan](ulæs(n v)
ansträngning[påverkan](uanstrengelse
tryck[påverkan]ntryk
belastning[påkänning]læs(n v)
prov[påkänning]neksamen(n)
krav[påkänning]nkrav
press[påkänning](upresse
spänning[påkänning](uspænding
eld[jäkt](uild
larm[brådska]nalarm
jobb[knog]narbejdsplads
ENEngelskaSVSvenska
stress stress(u)
stress(n)[technical] spänning(n)[technical](u)
stress(n)[emphasis] emfas(n)[emphasis](u)
stress(n)[linguistics] tonvikt(n)[linguistics](u)
stress(n)[emphasis] tonvikt(n)[emphasis](u)
stress(n)[importance] eftertryck(n){n}[importance]
stress(n)[emphasis] eftertryck(n){n}[emphasis]
stress(n)[medicine] stress(n)[medicine](u)
stress(v)[conversation] trycka på(v)[conversation]
stress(n)[importance] vikt(n)[importance](u)
stress(n)[medicine] påfrestning(n)[medicine](u)
stress(n)[linguistics] betoning(n)[linguistics](u)
stress(v)[conversation]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
understryka(v)[conversation]
 • understruken
stress(v)[conversation] starkt betona(v)[conversation]
stress(v)[conversation]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
framhålla(v)[conversation]
 • framhållen
stress(v)[conversation]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
framhäva(v)[conversation]
 • framhävd
stress(v)[linguistics]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
betona(v)[linguistics]
 • betonad
stress accent(u)
stress tryck{n}
stress spänning(u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för stressSVÖversättningar
rhythm[speech]mønster(n)
stroke[speech]stryge
accent[speech]betoning(n v)
upset[mild anger]oprørt(adj n v)
accentuate[emphasize]lægge vægt på
tension[feeling]spænding
affliction[feeling]sygdomme
force[emphasis]kraft{n}
weight[emphasis]vaegt
pressure[activity]tryk
need[exigency]behøve
necessity[exigency]nødvendighed
emphasize[magnify]understrege
underline[emphasise]understrege