Söktermen stress har 23 resultat
SV Svenska EN Engelska
stress (n) [medicin] (u) strain (n) [medicin]
stress (u) stress
stress (n) [medicin] (u) stress (n) [medicin]
SV Synonymer för stress EN Översättningar
inflytande [påverkan] n influence
tvång [påverkan] n coercion
börda [påverkan] (u burden
påfrestning [påverkan] (u stress
ansträngning [påverkan] (u exertion
tryck [påverkan] n pressure
belastning [påkänning] burden
prov [påkänning] n test
eldprov [påkänning] ordeal
krav [påkänning] n exigency
press [påkänning] (u press
strapats [påkänning] hardship
nötning [påkänning] ues
spänning [påkänning] (u voltage
tyranni [påtryckning] n tyranny
arbetsbörda [påfrestning] (u workload
överansträngning [påfrestning] (u overstrain
nervositet [påfrestning] (u jitters (informal)
oro [påfrestning] (u concern
brådska [jäkt] (u bustle
EN Engelska SV Svenska
stress stress (u)
stress (n) [technical] spänning (n) [technical] (u)
stress (n) [emphasis] emfas (n) [emphasis] (u)
stress (n) [linguistics] tonvikt (n) [linguistics] (u)
stress (n) [emphasis] tonvikt (n) [emphasis] (u)
stress (n) [importance] eftertryck (n) {n} [importance]
stress (n) [emphasis] eftertryck (n) {n} [emphasis]
stress (n) [medicine] stress (n) [medicine] (u)
stress (v) [conversation] trycka på (v) [conversation]
stress (n) [importance] vikt (n) [importance] (u)
stress (n) [medicine] påfrestning (n) [medicine] (u)
stress (n) [linguistics] betoning (n) [linguistics] (u)
stress (v) [conversation] understryka (v) [conversation]
stress (v) [conversation] starkt betona (v) [conversation]
stress (v) [conversation] framhålla (v) [conversation]
stress (v) [conversation] framhäva (v) [conversation]
stress (v) [linguistics] betona (v) [linguistics]
stress accent (u)
stress tryck {n}
stress spänning (u)

Engelska Svenska översättingar