Söktermen strid har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
strid (n) [meningsskiljaktighet] (u) contesting (n) [meningsskiljaktighet]
strid (n) [militärisk] (u) armed struggle (n) [militärisk]
strid (n) [militärisk] (u) conflict (n) [militärisk]
strid (n) [ord] (u) fighting (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) squabbling (n) [ord]
SV Svenska EN Engelska
strid (n) [ord] (u) bickering (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) disputing (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) arguing (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) quarrelling (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) quarreling (n) [ord]
strid (u) discord
strid (n) [kontroll] (u) contest (n) [kontroll]
strid (u) dispute
strid (n) [militärisk] (u) clash (n) [militärisk]
strid (n) [militärisk] (u) battle (n) [militärisk]
strid (n) [diskussion] (u) battle (n) [diskussion]
strid (n) [militärisk] (u) combat (n) [militärisk]
strid (n v) [a battle; a fight; a struggle for victory] (u) combat (n v) [a battle; a fight; a struggle for victory]
strid (u) combat
strid (n) [militärisk] (u) fight (n) [militärisk]
strid (v n) [battle] (u) fight (v n) [battle]
strid (n) [meningsskiljaktighet] (u) disputation (n) [meningsskiljaktighet]
strid (n) [kontroll] (u) struggle (n) [kontroll]
strid (u) controversy
strid (u) fight
SV Synonymer för strid EN Översättningar
kamp [drabbning] (u combativité
batalj [drabbning] (u lutte {f}
slag [drabbning] n style {m}
fäktning [drabbning] (u escrime {f}
sammanstötning [drabbning] (u accident {m}
gräl [ordväxling] n dispute {f}
tvist [ordväxling] (u différend {m}
dispyt [ordväxling] (u litige {m}
kontrovers [ordväxling] (u polémique {f}
träta [ordväxling] se chamailler
bråk [kontrovers] n fraction {f}
schism [kontrovers] (u divergence {f}
oenighet [kontrovers] (u désaccord {m}
konflikt [kontrovers] (u incompatibilité {f}
kiv [kontrovers] querelle {f}
split [kontrovers] n discorde {f}
slagsmål [slag] n lutte {f}
övning [spel] (u exercice {m}
sport [spel] (u sport (invariable)
idrott [spel] (u sport (invariable)