Söktermen strid har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
strid (n) [meningsskiljaktighet] (u) contesting (n) [meningsskiljaktighet]
strid (n) [militärisk] (u) armed struggle (n) [militärisk]
strid (n) [militärisk] (u) conflict (n) [militärisk]
strid (n) [ord] (u) fighting (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) squabbling (n) [ord]
SV Svenska EN Engelska
strid (n) [ord] (u) bickering (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) disputing (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) arguing (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) quarrelling (n) [ord]
strid (n) [ord] (u) quarreling (n) [ord]
strid (u) discord
strid (n) [kontroll] (u) contest (n) [kontroll]
strid (u) dispute
strid (n) [militärisk] (u) clash (n) [militärisk]
strid (n) [militärisk] (u) battle (n) [militärisk]
strid (n) [diskussion] (u) battle (n) [diskussion]
strid (n) [militärisk] (u) combat (n) [militärisk]
strid (n v) [a battle; a fight; a struggle for victory] (u) combat (n v) [a battle; a fight; a struggle for victory]
strid (u) combat
strid (n) [militärisk] (u) fight (n) [militärisk]
strid (v n) [battle] (u) fight (v n) [battle]
strid (n) [meningsskiljaktighet] (u) disputation (n) [meningsskiljaktighet]
strid (n) [kontroll] (u) struggle (n) [kontroll]
strid (u) controversy
strid (u) fight
SV Synonymer för strid EN Översättningar
kamp [drabbning] (u luta {f}
batalj [drabbning] (u pugna
slag [drabbning] n pugna
fäktning [drabbning] (u esgrima {f}
sammanstötning [drabbning] (u choque {m}
gräl [ordväxling] n altercação {f}
tvist [ordväxling] (u diferença {f}
dispyt [ordväxling] (u disputa {f}
kontrovers [ordväxling] (u controvérsia {f}
träta [ordväxling] ralhar
bråk [kontrovers] n briga {f}
schism [kontrovers] (u cisma {f}
oenighet [kontrovers] (u discórdia {f}
konflikt [kontrovers] (u conflitos
kiv [kontrovers] discórdia {f}
split [kontrovers] n discórdia {f}
missämja [kontrovers] discórdia {f}
slagsmål [slag] n pugna
övning [spel] (u formação {f}
sport [spel] (u jogos