Söktermen Stutthof concentration camp har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för concentration

concentration koncentration (u)
concentration (n) [The act or process of concentrating] koncentration (n) [The act or process of concentrating] (u)
concentration (n) [close attention] koncentration (n) [close attention] (u)
concentration (n) [general] koncentration (n) [general] (u)
concentration (n) [physics] koncentration (n) [physics] (u)
concentration (n) [close attention] samlad uppmärksamhet (n) [close attention] (u)
concentration anrikning

EN SV Översättningar för camp

camp (n) [camping] campingplats (n) [camping] (u)
camp (v) [bivouac]
 • camped
 • camp
 • camp
 • camped
 • camped
campa (v) [bivouac]
 • campad
camp (v) [bivouac] slå läger (v) [bivouac]
camp (v) [bivouac]
 • camped
 • camp
 • camp
 • camped
 • camped
tälta (v) [bivouac]
 • tältad
camp läger {n}
camp (n adj v) [base] läger (n adj v) {n} [base]
camp (n) [military] läger (n) {n} [military]
camp (n adj v) [base] förläggning (n adj v) [base]