Söktermen styrka har 25 resultat
SVSvenskaENEngelska
styrka(v)[stärka](u)
 • styrkt
fortify(v)[stärka]
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
styrka(v)[argument](u) give strength to(v)[argument]
styrka(v)[stärka](u) make firmer(v)[stärka]
styrka(n)[skicklighet](u) strong point(n)[skicklighet]
styrka(n)[makt](u) potence(n)[makt]
SVSvenskaENEngelska
styrka(n)[medicin](u) potency(n)[medicin]
styrka(n)[makt](u) potency(n)[makt]
styrka(v)[hälsa](u)
 • styrkt
invigorate(v)[hälsa]
 • invigorated
 • invigorate
 • invigorate
 • invigorated
 • invigorated
styrka(v)[hälsa](u)
 • styrkt
brace(v)[hälsa]
 • braced
 • brace
 • brace
 • braced
 • braced
styrka(n)[intensity of a force or power](u) strength(n)[intensity of a force or power]
styrka(n)[fysiskt tillstånd](u) strength(n)[fysiskt tillstånd]
styrka(n)[allmän](u) strength(n)[allmän]
styrka(u) strength
styrka(n)[fysiskt tillstånd](u) vigor(n)[fysiskt tillstånd]
styrka(n)[militärisk](u)
 • styrkt
power(n)[militärisk]
 • powered
 • power
 • power
 • powered
 • powered
styrka(u)
 • styrkt
power
 • powered
 • power
 • power
 • powered
 • powered
styrka(n)[kraft](u) momentum(n)[kraft]
styrka(v)[To confirm or support with additional evidence](u)
 • styrkt
corroborate(v)[To confirm or support with additional evidence]
 • corroborated
 • corroborate
 • corroborate
 • corroborated
 • corroborated
styrka(n)[militärisk](u)
 • styrkt
force(n)[militärisk]
 • forced
 • force
 • force
 • forced
 • forced
styrka(v)[stärka](u)
 • styrkt
strengthen(v)[stärka]
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
styrka(v)[argument](u)
 • styrkt
support(v)[argument]
 • supported
 • support
 • support
 • supported
 • supported
styrka(v)[argument](u)
 • styrkt
underpin(v)[argument]
 • underpinned
 • underpin
 • underpin
 • underpinned
 • underpinned
styrka(u) vigour{BE}
styrka(u)
 • styrkt
strengthen
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
styrka(u) stamina
SVSynonymer för styrkaENÖversättningar
stödja[motivera]endorse
belägga[motivera]secure
bekräfta[motivera]corroborate
basera[motivera]found
skara[mängd](uband
samling[mängd](uforest
hop[mängd](ubatch
massa[mängd](ucrowd
mobilisering[mängd](umobilization
utskrivning[mängd]conscription
manskap[mängd]ntroop
uppbåd[mängd]levy
betrygga[stärka]secure
bestyrka[stärka]corroborate
konfirmera[stärka]confirm
konsolidera[stärka]consolidate
befästa[stärka]fortify
tala för[verifiera]recommend
besanna[verifiera]verify
bevittna[verifiera]testyfy