Söktermen subordinate har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
subordinate (adj n v) [grammar: dependent] underordnad (adj n v) [grammar: dependent] (invariable)
subordinate (a) [importance] underordnad (a) [importance] (invariable)
subordinate (a) [linguistics] underordnad (a) [linguistics] (invariable)
subordinate (n) [man] underordnad (n) [man] (invariable)
subordinate (a) [rank] underordnad (a) [rank] (invariable)
EN Engelska SV Svenska
subordinate (n) [woman] underordnad (n) [woman] (invariable)
subordinate (a) [linguistics] bi- (a) [linguistics]
subordinate (a) [linguistics] underordnande (a) [linguistics]
subordinate underordna

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för subordinate SV Översättningar
aide [assistant] medhjälpare
affiliate [assistant] dotterbolag {n}
attaché [assistant] attaché (u)
associate [assistant] kamrat (u)
adjunct [assistant] tillsats (u)
appropriate [incorporate] tillgripa
take over [incorporate] överta
unite [incorporate] förena
acquire [incorporate] förvärva
annex [incorporate] annektera
supporting [dependent] bärande
ancillary [dependent] biträdande
collateral [dependent] sida vid sida
affiliated [dependent] anknuten
subsidiary [additional] subsidiär (adj n)
supplementary [additional] extra
secondary [additional] betydelselös
accessory [additional] deltagare (u)
auxiliary [additional] hjälpande
dominate [control] behärska