Söktermen substitut har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
substitut (n) [föremål] {n} apology (n) [föremål]
substitut {n} substitute
substitut (n) [föremål] {n} substitute (n) [föremål]
substitut (n) [a person or thing that takes the place of another; a substitute] {n} replacement (n) [a person or thing that takes the place of another; a substitute]
substitut (n) [föremål] {n} surrogate (n) [föremål] (formal)
SV Synonymer för substitut EN Översättningar
surrogat [ersättning] n substitute
kompensation [ersättning] (u compensation
surr [ersättning] n whir
ställföreträdare [ställföreträdare] (u substitut
attrapp [reserv] dummy (informal)
pseudo- [reserv] pseudo
ersättning [reserv] (u ersatz
efterbildning [efterapning] imitation
härmning [efterapning] mimicry
förfalskning [efterapning] (u forgery
plagiat [efterapning] n plagiarism
imitation [efterapning] (u impersonation
ombud [ersättare] n agent
representant [ersättare] (u representative
stand-in [ersättare] (invariable stand-in
vice [ersättare] vice-
vikarie [ersättare] temp
tillförordnad [ersättare] acting
suppleant [ersättare] substitute
EN Engelska SV Svenska
substitut (n) [föremål] {n} apology (n) [föremål]
substitut {n} substitute
substitut (n) [föremål] {n} substitute (n) [föremål]
substitut (n) [a person or thing that takes the place of another; a substitute] {n} replacement (n) [a person or thing that takes the place of another; a substitute]
substitut (n) [föremål] {n} surrogate (n) [föremål] (formal)