Söktermen summon har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
summon
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
inkalla
 • inkallad
summon
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
sammankalla
 • sammankallad
summon (v) [law]
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
kalla (v) [law]
 • kallad
summon (v) [send for]
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
kalla (v) [send for]
 • kallad
summon (v) [law]
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
instämma (v) [law]
 • instämd
EN Engelska SV Svenska
summon (v) [meeting] kalla samman (v) [meeting]
summon (v) [send for]
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
tillkalla (v) [send for]
 • tillkallad
summon
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
tillika
 • tillikt
summon
 • summoned
 • summon
 • summon
 • summoned
 • summoned
uppbåda
 • uppbådad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för summon SV Översättningar
serve [bring] severa
prefer [bring] föredraga
cite [bring] instämma
institute [bring] (formal instifta
call together [bring together] sammankalla
congregate [bring together] hopsamla
rally [bring together] samla
convene [bring together] sammankomma
gather [bring together] plocka
muster [bring together] (formal uppbåd
assemble [bring together] dra samman
bring together [assemble] sammanföra
call for [convoke] erfordra
order [demand] kommendera
will [demand] testamentera
charge [demand] beskyllning (u)
command [demand] kommando {n}
direct [demand] omedelbar
enjoin [demand] förvägra
require [demand] tarva