Söktermen surveillance har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
surveillance (n) [police] kontroll (n) [police] (u)
surveillance (n) [observation of individuals or groups of individuals] bevakning (n) [observation of individuals or groups of individuals] (u)
surveillance (n) [police] bevakning (n) [police] (u)
surveillance övervakning (u)
surveillance (n) [observation of individuals or groups of individuals] övervakning (n) [observation of individuals or groups of individuals] (u)
EN Engelska SV Svenska
surveillance (n) [observation of individuals or groups of individuals] bevarande (n) [observation of individuals or groups of individuals]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för surveillance SV Översättningar
supervision [perception] uppsikt (u)
attention [perception] tillsyn (u)
view [perception] vy
notice [perception] iakttaga
regard [perception] betrakta
observation [perception] yttrande {n}
vigilance [look-out] (formal vigilans (n)
watch [look-out] vakt (u)
vigil [look-out] vaka
tout [look-out] pracka (på ngn en vara) (n v)