Söktermen suspension har 5 resultat
SVSvenskaENEngelska
suspension(n)[kemi](u) suspension(n)[kemi]
SVSynonymer för suspensionENÖversättningar
störtande[avskedande]torrential
avsättning[avskedande](uappropriation
beslag[transportförbud]confiscation
embargo[transportförbud]nembargo
kvarstad[transportförbud](uconfiscation
ENEngelskaSVSvenska
suspension(n)[automobiles] upphängning(n)[automobiles](u)
suspension(n)[general] suspendering(n)[general](u)
suspension(n)[chemistry] suspension(n)[chemistry](u)
suspension avstängning

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för suspensionSVÖversättningar
discontinuance[cessation](formalnedläggning(u)
stopping[cessation]fyllning(u)
interlude[cessation]mellanspel{n}
pause[cessation]rast(u)
postponement[cessation]fördröjning(u)
delay[cessation]försening(u)
stay[adjournment]hålla sig
intermission[adjournment]mellanakt(u)
continuance[adjournment]fortgång(u)
disqualification[rejecting]diskvalifikation(u)
rejection[rejecting]utmönstring
elimination[rejecting]avlägsnande{n}
composite[aggregate]sammansatt
mixture[aggregate]blandning{n}
preparation[aggregate]preparat{n}
synthesis[aggregate]syntes(u)
blend[aggregate]blanda sig
combination[aggregate]kombinering(n)
compound[aggregate]sammansättning(u)
emulsion[homogenous mixture]emulsion(u)