Söktermen Sweden during World War II har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för sweden

Sweden Sverige (invariable)
Sweden (proper) [Scandinavian country] Sverige (proper) [Scandinavian country] (invariable)
Sweden (n) [geography] Sverige (n) [geography] (invariable)

EN SV Översättningar för during

during (o) [duration] under (o) {n} [duration]
during (o) [duration] under loppet av (o) [duration]
during under tiden
during (prep) [for all of a given time interval] under hela (prep) [for all of a given time interval] (prep)
during (prep) [for all of a given time interval] genom hela (prep) [for all of a given time interval] (prep)

EN SV Översättningar för world

world (n) [earth] jord (n) [earth] (u)
world (n) [earth] jordklot (n) {n} [earth]
world värld (u)
world (n) [creation] värld (n) [creation] (u)
world (n) [earth] värld (n) [earth] (u)
world (n) [general] värld (n) [general] (u)
world (n v) [human collective existence] värld (n v) [human collective existence] (u)
world (n) [creation] skapelse (n) [creation] (u)
world (n) [creation] universum (n) {n} [creation]

EN SV Översättningar för war

war krig {n}
war (n) [general] krig (n) {n} [general]