Söktermen synbar har 11 resultat
SVSvenskaENEngelska
synbar(a)[tydlig] clear(a)[tydlig]
synbar(a)[tydlig] plain(a)[tydlig]
synbar(a)[tydlig] obvious(a)[tydlig]
synbar(a)[tydlig] apparent(a)[tydlig]
synbar seeming
SVSvenskaENEngelska
synbar(a)[tydlig] unmistakable(a)[tydlig]
synbar(a)[tydlig] evident(a)[tydlig]
synbar(a)[sinnesförnimmelse] visible(a)[sinnesförnimmelse]
synbar(a)[sinnesförnimmelse] perceptible(a)[sinnesförnimmelse]
synbar visible
synbar ostensible
SVSynonymer för synbarENÖversättningar
skönjbar[iakttagbar]discernible
tydlig[iakttagbar]transparent
klar[iakttagbar]limpid
uppenbar[iakttagbar]glaring
påfallande[iakttagbar]remarkable
påtaglig[iakttagbar]obvious
omisskännlig[iakttagbar]unequivocal
urskiljbar[iakttagbar]distinguishable
markant[iakttagbar]remarkable
kännbar[iakttagbar]noticeable
märkbar[iakttagbar]discernible
synlig[urskiljbar]visible
otvetydig[märkbar]unambiguous
framträdande[märkbar]nprominent