Söktermen tåla har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
tåla (v) [kritik]
 • tåld
take (v) [kritik]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
stomach (v) [mentalt tillstånd]
 • stomached
 • stomach
 • stomach
 • stomached
 • stomached
tåla (v) [värk] put up with (v) [värk]
tåla (v) [värk]
 • tåld
tolerate (v) [värk]
 • tolerated
 • tolerate
 • tolerate
 • tolerated
 • tolerated
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
tolerate (v) [mentalt tillstånd]
 • tolerated
 • tolerate
 • tolerate
 • tolerated
 • tolerated
SV Svenska EN Engelska
tåla (v) [värk]
 • tåld
stand (v) [värk]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla (v) [person]
 • tåld
stand (v) [person]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
stand (v) [mentalt tillstånd]
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla
 • tåld
stand
 • stood
 • stand
 • stand
 • stood
 • stood
tåla (v) [värk]
 • tåld
bear (v) [värk]
 • borne
 • bear
 • bear
 • bore
 • bore
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
bear (v) [mentalt tillstånd]
 • borne
 • bear
 • bear
 • bore
 • bore
tåla (v) [värk]
 • tåld
endure (v) [värk]
 • endured
 • endure
 • endure
 • endured
 • endured
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
endure (v) [mentalt tillstånd]
 • endured
 • endure
 • endure
 • endured
 • endured
tåla (v) [bruk]
 • tåld
withstand (v) [bruk]
 • withstood
 • withstand
 • withstand
 • withstood
 • withstood
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
take (v) [mentalt tillstånd]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tåla (v) [mentalt tillstånd]
 • tåld
swallow (v) [mentalt tillstånd]
 • swallowed
 • swallow
 • swallow
 • swallowed
 • swallowed
tåla
 • tåld
endure
 • endured
 • endure
 • endure
 • endured
 • endured
tåla
 • tåld
tolerate
 • tolerated
 • tolerate
 • tolerate
 • tolerated
 • tolerated
tåla
 • tåld
bear
 • borne
 • bear
 • bear
 • bore
 • bore
tåla
 • tåld
brook
 • brooked
 • brook
 • brook
 • brooked
 • brooked
SV Synonymer för tåla EN Översättningar
medge [finna sig i] medgive (v)
bära [utstå] bære
[rå med] brutal (adj)
smälta [fördraga] fordøje (v n)
lida [stå ut med] lide (v)
överleva [stå ut med] overleve
dra [dras med] trække
följa [foga sig] følge
lyda [foga sig] høre efter
ge efter [foga sig] give efter (v n)
förtjäna [vara värd] fortjene (v)
erfara [genomleva] erfare
uppleva [genomleva] erfare