Söktermen tack har 25 resultat
SV Svenska EN Engelska
tack (n) [uppförande] {n} gratitude (n) [uppförande]
tack {n} ta
tack {n} cheers
tack (n) [ord] {n} thank-you (n) [ord]
tack (o) [interjektion] {n} thank you (o) [interjektion]
SV Svenska EN Engelska
tack (int n) [an expression of gratitude] {n} thank you (int n) [an expression of gratitude]
tack {n} thank you
tack (n) [uppförande] {n} gratefulness (n) [uppförande]
tack {n} please
tack (n) [ord] {n} thanking (n) [ord]
tack (n) [uppförande] {n} thanks (n) [uppförande]
tack (n) [ord] {n} thanks (n) [ord]
tack (o) [interjektion] {n} thanks (o) [interjektion]
tack (int n) [expression of gratitude] {n} thanks (int n) [expression of gratitude]
tack (o) [fråga] {n} please (o) [fråga]
tack {n} thank
tack {n} thanks
SV Synonymer för tack EN Översättningar
pris [tacksägelse] n tarief {n}
uppskattning [tacksamhet] (u schatting {f}
ersättning [gengåva] (u surrogaat {n}
vederlag [gengåva] n steunpunt {n}
lön [gengåva] (u arbeidsloon {n}
EN Engelska SV Svenska
tack stift {n}
tack (v) [sewing] tråckla (v) [sewing]
tack (n) [sewing] tråckelstygn (n) {n} [sewing]
tack (n) [interior decoration] nubb (n) {n} [interior decoration]
tack (n) [nautical] kurs (n) [nautical] (u)
tack (v) [nautical] göra slag (v) [nautical]
tack (v) [nautical] stagvända (v) [nautical]
tack häftstift {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för tack SV Översättningar
connect [attach] förbinda
join [attach] skarv (u)
bind [attach] förbinda
staple [attach] krampa (u)
hook [attach] koppla
affix [attach] affix {n}
sew [sew lightly] sy
stitch [sew lightly] styng {n}
catch [sew lightly] hake (u)
hem [sew lightly] kant (u)
baste [sew lightly] ösa stek
peg [pin] hängare (u)
plug [pin] tapp (u)
nail [pin] (informal nubb {n}
spike [pin] tagg (u)
rivet [pin] nit (u)
dowel [pin] plugg (u (informal))
veer [turn around] ändra kurs
come about [turn around] ske
turn [change direction] övergå