Söktermen take har 35 resultat
EN Engelska SV Svenska
take (v) [meaning]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
uppfatta (v) [meaning]
 • uppfattad
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
vidtaga
 • vidtagen
take (v n) [act of taking] tagande (v n) [act of taking]
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
taga
 • tagen
take (v) [meaning]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tyda (v) [meaning]
 • tydd
EN Engelska SV Svenska
take (v) [criticism] finna sig i (v) [criticism]
take (v) [meaning]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tolka (v) [meaning]
 • tolkad
take (v) [time]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [time]
 • tagen
take (v) [medication]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [medication]
 • tagen
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [general]
 • tagen
take (v) [action]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta (v) [action]
 • tagen
take (v) [person] ta med (v) [person]
take (v) [objects] ta med (v) [objects]
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
gripa (v) [general]
 • gripen
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
intaga
 • intagen
take (v) [take down] skriva ned (v) [take down]
take (v) [take down]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
anteckna (v) [take down]
 • antecknad
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
acceptera (v) [accept]
 • accepterad
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
motta (v) [accept]
 • mottagen
take (v) [accept] ta emot (v) [accept]
take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
nappa (v) [fish]
 • nappad
take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga (v) [fish]
 • huggen
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga (v) [general]
 • huggen
take (v) [military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
inta (v) [military]
 • intagen
take (v) [take down] skriva upp (v) [take down]
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
fatta (v) [general]
 • fattad
take (v) [criticism]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tåla (v) [criticism]
 • tåld
take (v) [mental condition]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tåla (v) [mental condition]
 • tåld
take (v) [mental condition]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tolerera (v) [mental condition]
 • tolererad
take (v) [mental condition]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
fördra (v) [mental condition]
 • fördragen
take (v) [mental condition] stå ut med (v) [mental condition]
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
fatta
 • fattad
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
gripa
 • gripen
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta
 • tagen
take tag {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för take SV Översättningar
receive [possession]
embrace [possession] omfamning (u)
welcome [possession] kärkommen
acquire [possession] förvärva
accept [possession] godtaga
choose [activity] utvälja
name [activity] nämna
pick out [activity] välja
prefer [activity] föredraga
select [activity] utvälja
elect [activity] välja
steal [criminality] stjäla
filch [criminality] sno
rob [criminality] röva
thieve [criminality] (literature stjäla
lift [criminality] hiss (u)
pilfer [criminality] knycka
purloin [criminality] (formal snatta
pinch [criminality] knipa (u)
involve [accept] involvera