Söktermen take har 35 resultat
ENEngelskaSVSvenska
take(v)[meaning]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
uppfatta(v)[meaning]
 • uppfattad
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
vidtaga
 • vidtagen
take(v n)[act of taking] tagande(v n)[act of taking]
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
taga
 • tagen
take(v)[meaning]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tyda(v)[meaning]
 • tydd
ENEngelskaSVSvenska
take(v)[criticism] finna sig i(v)[criticism]
take(v)[meaning]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tolka(v)[meaning]
 • tolkad
take(v)[time]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta(v)[time]
 • tagen
take(v)[medication]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta(v)[medication]
 • tagen
take(v)[general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta(v)[general]
 • tagen
take(v)[action]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta(v)[action]
 • tagen
take(v)[person] ta med(v)[person]
take(v)[objects] ta med(v)[objects]
take(v)[general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
gripa(v)[general]
 • gripen
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
intaga
 • intagen
take(v)[take down] skriva ned(v)[take down]
take(v)[take down]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
anteckna(v)[take down]
 • antecknad
take(v)[accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
acceptera(v)[accept]
 • accepterad
take(v)[accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
motta(v)[accept]
 • mottagen
take(v)[accept] ta emot(v)[accept]
take(v)[fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
nappa(v)[fish]
 • nappad
take(v)[fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga(v)[fish]
 • huggen
take(v)[general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga(v)[general]
 • huggen
take(v)[military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
inta(v)[military]
 • intagen
take(v)[take down] skriva upp(v)[take down]
take(v)[general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
fatta(v)[general]
 • fattad
take(v)[criticism]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tåla(v)[criticism]
 • tåld
take(v)[mental condition]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tåla(v)[mental condition]
 • tåld
take(v)[mental condition]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
tolerera(v)[mental condition]
 • tolererad
take(v)[mental condition]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
fördra(v)[mental condition]
 • fördragen
take(v)[mental condition] stå ut med(v)[mental condition]
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
fatta
 • fattad
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
gripa
 • gripen
take
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
ta
 • tagen
take tag{n}

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för takeSVÖversättningar
receive[possession]
embrace[possession]omfamning(u)
welcome[possession]kärkommen
acquire[possession]förvärva
accept[possession]godtaga
choose[activity]utvälja
name[activity]nämna
pick out[activity]välja
prefer[activity]föredraga
select[activity]utvälja
elect[activity]välja
steal[criminality]stjäla
filch[criminality]sno
rob[criminality]röva
thieve[criminality](literaturestjäla
lift[criminality]hiss(u)
pilfer[criminality]knycka
purloin[criminality](formalsnatta
pinch[criminality]knipa(u)
involve[accept]involvera