Söktermen take har 35 resultat
EN Engelska SV Svenska
take (v) [meaning] uppfatta (v) [meaning]
take vidtaga
take (v n) [act of taking] tagande (v n) [act of taking]
take taga
take (v) [meaning] tyda (v) [meaning]
take (v) [criticism] finna sig i (v) [criticism]
take (v) [meaning] tolka (v) [meaning]
take (v) [time] ta (v) [time]
take (v) [medication] ta (v) [medication]
take (v) [general] ta (v) [general]
take (v) [action] ta (v) [action]
take (v) [person] ta med (v) [person]
take (v) [objects] ta med (v) [objects]
take (v) [general] gripa (v) [general]
take intaga
take (v) [take down] skriva ned (v) [take down]
take (v) [take down] anteckna (v) [take down]
take (v) [accept] acceptera (v) [accept]
take (v) [accept] motta (v) [accept]
take (v) [accept] ta emot (v) [accept]
take (v) [fish] nappa (v) [fish]
take (v) [fish] hugga (v) [fish]
take (v) [general] hugga (v) [general]
take (v) [military] inta (v) [military]
take (v) [take down] skriva upp (v) [take down]
take (v) [general] fatta (v) [general]
take (v) [criticism] tåla (v) [criticism]
take (v) [mental condition] tåla (v) [mental condition]
take (v) [mental condition] tolerera (v) [mental condition]
take (v) [mental condition] fördra (v) [mental condition]
take (v) [mental condition] stå ut med (v) [mental condition]
take fatta
take gripa
take ta
take tag {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för take SV Översättningar
receive [possession]
embrace [possession] omfamning (u)
welcome [possession] kärkommen
acquire [possession] förvärva
accept [possession] godtaga
choose [activity] utvälja
name [activity] nämna
pick out [activity] välja
prefer [activity] föredraga
select [activity] utvälja
elect [activity] välja
steal [criminality] stjäla
filch [criminality] sno
rob [criminality] röva
thieve [criminality] (literature stjäla
lift [criminality] hiss (u)
pilfer [criminality] knycka
purloin [criminality] (formal snatta
pinch [criminality] knipa (u)
involve [accept] involvera