Söktermen take advantage of a need har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
take advantage of a need (v) [expression] utnyttja ett behov (v) [expression]
take advantage of a need (v) [expression] dra nytta av ett behov (v) [expression]

EN SV Översättningar för take

take (v) [take down] skriva ned (v) [take down]
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
acceptera (v) [accept]
 • accepterad
take (v) [accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
motta (v) [accept]
 • mottagen
take (v) [accept] ta emot (v) [accept]
take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
nappa (v) [fish]
 • nappad
take (v) [fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga (v) [fish]
 • huggen
take (v) [general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga (v) [general]
 • huggen
take (v) [military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
inta (v) [military]
 • intagen
take (v) [take down] skriva upp (v) [take down]
take (v) [take down]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
anteckna (v) [take down]
 • antecknad

EN SV Översättningar för advantage

advantage (v) [benefit]
 • advantaged
 • advantage
 • advantage
 • advantaged
 • advantaged
hjälpa (v) [benefit]
 • hjälpt
advantage (n) [benefit] förmån (n) [benefit] (u)
advantage (n) [any condition, circumstance, opportunity, or means, particularly favorable to success] fördel (n) [any condition, circumstance, opportunity, or means, particularly favorable to success] (u)
advantage (n) [benefit] fördel (n) [benefit] (u)
advantage (n) [general] fördel (n) [general] (u)
advantage (n) [sports - tennis] fördel (n) [sports - tennis] (u)
advantage (n) [benefit]
 • advantaged
 • advantage
 • advantage
 • advantaged
 • advantaged
nytta (n) [benefit] (u)
 • nyttad
advantage (n) [benefit] vinst (n) [benefit] (u)
advantage (v) [benefit]
 • advantaged
 • advantage
 • advantage
 • advantaged
 • advantaged
gagna (v) [benefit]
 • gagnad
advantage (v) [benefit] vara till nytta (v) [benefit]

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för need

need (n) [requirement] krav (n) {n} [requirement]
need (n) [compulsion] begär (n) {n} [compulsion]
need behov {n}
need (n) [compulsion] behov (n) {n} [compulsion]
need (n) [general] behov (n) {n} [general]
need (n) [requirement] behov (n) {n} [requirement]
need (n) [compulsion] nöd (n) [compulsion] (u)
need (n) [compulsion] drift (n) [compulsion] (u)
need (n) [general] nödvändighet (n) [general] (u)
need (v) [general]
 • needed
 • need
 • need
 • needed
 • needed
behöva (v) [general]
 • behövd