Söktermen take up har 4 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
take up(v)[time] uppta(v)[time]
take up(v)[subject] ta upp(v)[subject]
take up(v)[time] lägga beslag på(v)[time]
take up(v)[time] sysselsätta(v)[time]

ENSVÖversättningar för take

take(v)[take down] skriva ned(v)[take down]
take(v)[accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
acceptera(v)[accept]
 • accepterad
take(v)[accept]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
motta(v)[accept]
 • mottagen
take(v)[accept] ta emot(v)[accept]
take(v)[fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
nappa(v)[fish]
 • nappad
take(v)[fish]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga(v)[fish]
 • huggen
take(v)[general]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
hugga(v)[general]
 • huggen
take(v)[military]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
inta(v)[military]
 • intagen
take(v)[take down] skriva upp(v)[take down]
take(v)[take down]
 • taken
 • take
 • take
 • took
 • took
anteckna(v)[take down]
 • antecknad

ENSVÖversättningar för up

up(v)[prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja(v)[prices]
 • höjd
up(o)[direction] upp(o)[direction]
up(o)[position] upp(o)[position]
up(o)[price] upp(o)[price]
up(o)[awake] vara uppe(o)[awake]
up(o)[awake] vara uppstigen(o)[awake]
up uppe
up(adv prep adj n v)[available] uppe(adv prep adj n v)[available]
up(o)[river] motströms(o)[river]

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för take upSVÖversättningar
tackle[start]talja
plunge into[start]störta sig in i
deal with[start]behandla
affect[start]beveka
attack[start]överfall
imitate[behaviour]efterlikna
embrace[behaviour]omfamning(u)
appropriate[behaviour]tillgripa
take over[behaviour]överta
arrogate[behaviour]göra anspråk
adopt[behaviour]adoptera
absorb[digest]påtaga
learn[digest]erfara
understand[digest]förstå
grasp[digest]grepp{n}
sense[digest]sinne{n}
assimilate[digest]assimilera
occupy[activity]intaga
pervade[activity](formalgenomtränga
permeate[activity]genomtränga