Söktermen tantrum har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
tantrum (n) [often childish display of bad temper] utbrott (n) {n} [often childish display of bad temper]
tantrum (n) [behavior] raserianfall (n) {n} [behavior]
tantrum (n) [often childish display of bad temper] raseriutbrott (n) [often childish display of bad temper]
tantrum misshumör

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för tantrum SV Översättningar
pretence [overacting] förevändning (u)
put-on [overacting] båg {n}
pretension [overacting] anspråk {n}
histrionics [overacting] teater (u)
fit [huff] sitta
pique [huff] såra
temper [huff] sinnelag {n}
rage [huff] ilska (u)
anger [huff] ilska (u)