Söktermen tappa ur har 2 resultat
Hoppa till

SV EN Översättningar för tappa

tappa (v) [fat]
 • tappad
tap (v) [fat]
 • tapped
 • tap
 • tap
 • tapped
 • tapped
tappa
 • tappad
drop
 • dropped
 • drop
 • drop
 • dropped
 • dropped
tappa (v) [föremål]
 • tappad
drop (v) [föremål]
 • dropped
 • drop
 • drop
 • dropped
 • dropped
tappa (v) [ornitologi]
 • tappad
shed (v) [ornitologi]
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
tappa (v) [teknisk]
 • tappad
mortise (v) [teknisk]
 • mortised
 • mortise
 • mortise
 • mortised
 • mortised
tappa
 • tappad
lose
 • lost
 • lose
 • lose
 • lost
 • lost
tappa (v) [föremål] let fall (v) [föremål]
tappa (v) [ornitologi]
 • tappad
molt (v) [ornitologi]
 • molted
 • molt
 • molt
 • molted
 • molted
tappa let fall

SV EN Översättningar för ur

SV Synonymer för tappa ur EN Översättningar
torrlägga [länsa] make dry
ösa [länsa] lade
evakuera [länsa] evacuate
släppa ut [länsa] deflate
utrymma [länsa] vacate (formal)
lossa [länsa] loosen
tömma [länsa] deplete