Söktermen taste defeat har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
taste defeat (v) [defeat] utgå som förlorare (v) [defeat]
taste defeat (v) [defeat] bli besegrad (v) [defeat]
taste defeat (v) [defeat] bli slagen (v) [defeat]

EN SV Översättningar för taste

taste (v) [food] prova (v) [food]
taste (n) [preference] tycke (n) {n} [preference]
taste (n) [culinary] smak (n) [culinary] (u)
taste (n) [fashion] smak (n) [fashion] (u)
taste (n) [physiology] smak (n) [physiology] (u)
taste (n) [preference] smak (n) [preference] (u)
taste (v) [food] smaka (v) [food]
taste (v) [physiology] smaka (v) [physiology]
taste (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] smakbit (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] (u)
taste (n) [quantity] smakbit (n) [quantity] (u)

EN SV Översättningar för defeat

defeat (v) [beat] slå (v) [beat]
defeat (v) [beat] besegra (v) [beat]
defeat (v) [beat] övervinna (v) [beat]
defeat (v) [plan] tillintetgöra (v) [plan]
defeat (v) [plan] kullkasta (v) [plan]
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] förlust (v n) [the act of defeating or being defeated] (u)
defeat (n) [general] misslyckande (n) {n} [general]
defeat (n) [military] nederlag (n) {n} [military]
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] nederlag (v n) {n} [the act of defeating or being defeated]