Söktermen taste defeat har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
taste defeat (v) [defeat] utgå som förlorare (v) [defeat]
taste defeat (v) [defeat] bli besegrad (v) [defeat]
taste defeat (v) [defeat] bli slagen (v) [defeat]

EN SV Översättningar för taste

taste (v) [food]
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
prova (v) [food]
 • provad
taste (n) [preference] tycke (n) {n} [preference]
taste (n) [culinary] smak (n) [culinary] (u)
taste (n) [fashion] smak (n) [fashion] (u)
taste (n) [physiology] smak (n) [physiology] (u)
taste (n) [preference] smak (n) [preference] (u)
taste (v) [food]
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
smaka (v) [food]
 • smakad
taste (v) [physiology]
 • tasted
 • taste
 • taste
 • tasted
 • tasted
smaka (v) [physiology]
 • smakad
taste (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] smakbit (n v) [''(figuratively)'' a small amount of experience] (u)
taste (n) [quantity] smakbit (n) [quantity] (u)

EN SV Översättningar för defeat

defeat (v) [beat]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
slå (v) [beat]
 • slagen
defeat (v) [beat]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
besegra (v) [beat]
 • besegrad
defeat (v) [beat]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
övervinna (v) [beat]
 • övervunnen
defeat (v) [plan]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
tillintetgöra (v) [plan]
 • tillintetgjord
defeat (v) [plan]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
kullkasta (v) [plan]
 • kullkastad
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] förlust (v n) [the act of defeating or being defeated] (u)
defeat (n) [general] misslyckande (n) {n} [general]
defeat (n) [military] nederlag (n) {n} [military]
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] nederlag (v n) {n} [the act of defeating or being defeated]