Söktermen tema har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
tema (n) [skriveri] {n} matter (n) [skriveri]
tema (n) [ämne] {n} matter (n) [ämne]
tema (n) [skriveri] {n} subject (n) [skriveri] (formal)
tema (n) [ämne] {n} subject (n) [ämne] (formal)
tema (n) [skriveri] {n} subject matter (n) [skriveri]
SV Svenska EN Engelska
tema (n) [ämne] {n} subject matter (n) [ämne]
tema (n) [ämne] {n} topic (n) [ämne]
tema (n) [ämne] {n} theme (n) [ämne]
tema {n} motif
tema {n} theme
tema {n} principal parts
tema {n} composition
SV Synonymer för tema EN Översättningar
ledmotiv [genomgående tanke] Titelmusik (n)
sammanhang [genomgående tanke] n Zusammenhang {m}
princip [genomgående tanke] (u Prinzip {n}
tråd [genomgående tanke] (u Kabel {n}
röd tråd [huvudmotiv] roter Faden
strof [tongång] (u Vers {m}
melodi [tongång] (u Melodie {f}
titel [rubrik] (u Titel {m}
adress [rubrik] (u Adresse {f}
etikett [rubrik] (u Etikette {f}
benämning [rubrik] (u Benennung {f}
devis [rubrik] (u Devise {f}
överskrift [rubrik] (u Briefkopf {m}
omgivning [kontext] (u Umwelt {f}
plats [kontext] (u Quadrat {n}
motiv [föremål] n Motivik {f}
innehåll [föremål] n Inhalt {m}
fråga [föremål] Anfrage {f}
problem [föremål] n Schwierigkeit {f}
spörsmål [föremål] n Anfrage {f}