Söktermen terminate har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
terminate (v) [activity] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
avbryta (v) [activity]
 • avbruten
terminate (v) [activity] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
upphöra (v) [activity]
 • upphörd
terminate (v) [activity] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
sluta (v) [activity]
 • sluten
terminate (v) [agreement] (formal) löpa ut (v) [agreement]
terminate (v) [agreement] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
förfalla (v) [agreement]
 • förfallen
EN Engelska SV Svenska
terminate (v) [agreement] (formal) upphöra att gälla (v) [agreement]
terminate (v) [activity] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
avsluta (v) [activity]
 • avsluten
terminate (v) [activity] (formal)
 • terminated
 • terminate
 • terminate
 • terminated
 • terminated
stoppa (v) [activity]
 • stoppad

Engelska Svenska översättingar