Söktermen The Feminine Mystique har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för feminine

feminine (a) [behavior] kvinno- (a) [behavior]
feminine (a) [behavior] kvinnlig (a) [behavior]
feminine (a) [behavior] feminin (a) [behavior]
feminine (adj adv n) [(''grammar'')] femininum (adj adv n) [(''grammar'')]

EN SV Översättningar för mystique