Söktermen the most important har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
the most important (o) [everything] allt (o) {n} [everything]
the most important (o) [everything] det viktigaste (o) [everything]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för most

most (a) [very] högst (a) [very]
most (a) [general] mest (a) [general]
most (o) [intensifier] mest (o) [intensifier]
most (a) [quantity] mest (a) [quantity]
most (a) [very] i högsta grad (a) [very]
most (a) [very] mycket (a) [very]
most (a) [determiner - singular] det mesta (a) [determiner - singular]
most (a) [general] mesta (a) [general]
most (a) [determiner - plural] de flesta (a) [determiner - plural]
most (o) [modifier] de flesta (o) [modifier]

EN SV Översättningar för important

important (a) [difference] betydande (a) [difference]
important (a) [difference] betydlig (a) [difference]
important (a) [difference] ansenlig (a) [difference]
important (a) [difference] väsentlig (a) [difference]
important (a) [importance] väsentlig (a) [importance]
important viktig
important (a) [difference] viktig (a) [difference]
important (a) [event] viktig (a) [event]
important (a) [importance] viktig (a) [importance]
important (a) [importance] stor (a) [importance]