Söktermen The Revolution Betrayed har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för revolution

revolution omvälvning (u)
revolution rotation (u)
revolution revolution (u)
revolution (n) [political upheaval] revolution (n) [political upheaval] (u)
revolution (n) [politics] revolution (n) [politics] (u)
revolution varv {n}

EN SV Översättningar för betrayed