Söktermen throw away har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
throw away (v) [discard or dispose of] kasta bort (v) [discard or dispose of]
throw away (v) [money] kasta bort (v) [money]
throw away (v) [objects] kasta bort (v) [objects]
throw away (v) [objects] kassera (v) [objects]
throw away (v) [objects] slänga (v) [objects]
EN Engelska SV Svenska
throw away (v) [money] förbruka (v) [money]
throw away (v) [money] konsumera (v) [money]
throw away (v) [chance] offra (v) [chance]
throw away (v) [chance] förlora (v) [chance]
throw away (v) [chance] låta gå ur händerna (v) [chance]
throw away (v) [time] spilla (v) [time]
throw away (v) [money] slösa bort (v) [money]
throw away (v) [time] slösa bort (v) [time]
throw away (v) [money] förslösa (v) [money]
throw away (v) [money] ödsla bort (v) [money]
throw away (v) [time] ödsla (v) [time]

EN SV Översättningar för throw

throw (v) [objects] slänga (v) [objects]
throw (v) [objects] kasta (v) [objects]
throw kast {n}
throw (v) [objects] hiva (v) [objects]
throw (v) [objects] slunga (v) [objects]

EN SV Översättningar för away

away (o) [distance] borta (o) [distance]
away (o) [aside] åt sidan (o) [aside]
away (o) [aside] undan (o) [aside]
away (o) [aside] bort (o) [aside]
away (o) [distance] bort (o) [distance]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för throw away SV Översättningar
failure [fiasco] misslyckas
disaster [fiasco] katastrof (u)
mess [fiasco] (informal mäss
abortion [fiasco] missfall {n}
relinquish [discard] (formal avstå från
get rid of [discard] slippa
eliminate [discard] (informal avlägsna
sell [discard] avyttra
dispose of [discard] avpollettera
desert [abandon] öken (u)
discard [abandon] slänga
forsake [abandon] överge
ditch [abandon] (informal lämna
spend [activity] tillbringa
squander [activity] slösa
blow [activity] blåsa (u)
expend [activity] lägga ner
consume [activity] tära
dissipate [activity] ödsla bort
waste [activity] öde {n}