Söktermen throw down the gauntlet har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
throw down the gauntlet (v)[issue a challenge](v) kasta handsken (v)[issue a challenge]

ENSV Översättningar för throw

throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
slänga (v)[objects]
 • slängd
throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
kasta (v)[objects]
 • kastad
throw kast {n}
throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
hiva (v)[objects]
 • hivad
throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
slunga (v)[objects]
 • slungad

ENSV Översättningar för down

down (o)[direction] nedåt (o)[direction]
down utför
down (o)[position] ned (o)[position]
down (o)[quantity] ned (o)[quantity]
down (o)[money] kontant (o)[money]
down (a)[feelings] nedslagen (a)[feelings]
down (a)[feelings] modfälld (a)[feelings]
down (a)[feelings] slokörad (a)[feelings]
down (a)[feelings] ledsen (a)[feelings]
down (a)[feelings] förkrossad (a)[feelings]

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för gauntlet