Söktermen throw in the towel har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
throw in the towel (v)[(idiomatic) to quit; to give up] kasta yxan i sjön (v)[(idiomatic) to quit; to give up]
throw in the towel (v)[(idiomatic) to quit; to give up] kasta in handduken (v)[(idiomatic) to quit; to give up]

ENSV Översättningar för throw

throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
slänga (v)[objects]
 • slängd
throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
kasta (v)[objects]
 • kastad
throw kast {n}
throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
hiva (v)[objects]
 • hivad
throw (v)[objects]
 • thrown
 • throw
 • throw
 • threw
 • threw
slunga (v)[objects]
 • slungad

ENSV Översättningar för in

in
in (o)[proximity] vid (o)[proximity]
in (o)[proximity] nära (o)[proximity]
in (o)[preposition] inne i (o)[preposition]
in (o)[preposition] i (o)[preposition]
in hos

ENSV Översättningar för the

the (o)[definite article] det (o)[definite article]
the den
the (o)[definite article] den (o)[definite article]
the trokoloren
the (o)[definite article] de (o)[definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSV Översättningar för towel

towel (n v)[cloth used for wiping] handduk (n v)[cloth used for wiping](u)
towel (n)[general] handduk (n)[general](u)