Söktermen thus har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
thus (adv) [as a result] följaktligen (adv) [as a result]
thus (o) [reason] följaktligen (o) [reason]
thus (o) [reason] därför (o) [reason]
thus (o) [reason] på grund härav (o) [reason]
thus (o) [reason] (o) [reason]
EN Engelska SV Svenska
thus (adv) [as a result] alltså (adv) [as a result]
thus (o) [reason] alltså (o) [reason]
thus (o) [general] (o) [general]
thus således
thus (adv) [as a result] således (adv) [as a result]
thus (adv) [as a result] sålunda (adv) [as a result]
thus (o) [general] sålunda (o) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för thus SV Översättningar
like [for instance] (formal som
including [for instance] inkluderande
such as [for instance] som t ex
in that case [purpose] i så fall
therefore [purpose] därför
besides [purpose] för resten
therewith [purpose] därmed
still [purpose] än
in addition [purpose] för övrigt
then [purpose]
hence [consequently] härav
so [consequently]