Söktermen till the end of har 2 resultat
EN Engelska SV Svenska
till the end of (o) [time] ut (o) [time]
till the end of (o) [time] till slutet av (o) [time]

EN SV Översättningar för till

till (o) [place] (arch.) till (o) [place]
till (v) [agriculture] (arch.) odla (v) [agriculture]
till (v) [agriculture] (arch.) bruka (v) [agriculture]
till (o) [place] (arch.) ända till (o) [place]
till (o) [time] (arch.) ända till (o) [time]
till (o) [place] (arch.) ända tills (o) [place]
till (o) [time] (arch.) ända tills (o) [time]
till (o) [time] (arch.) till dess att (o) [time]
till (o) [time] (arch.) förrän (o) [time]
till (prep conj n v) [Until] (arch.) tills (prep conj n v) [Until]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för end

end (v) [activity] avbryta (v) [activity]
end (n v) [death] död (n v) [death]
end (v) [activity] upphöra (v) [activity]
end (v) [activity] sluta (v) [activity]
end (v) [meeting] sluta (v) [meeting]
end (v) [activity] avsluta (v) [activity]
end (v) [general] avsluta (v) [general]
end (v) [meeting] avsluta (v) [meeting]
end (v) [meeting] slutföra (v) [meeting]
end slut {n}

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]