Söktermen tillägg har 12 resultat
SVSvenskaENEngelska
tillägg(n)[bilaga]{n} enclosure(n)[bilaga]
tillägg{n} addendum
tillägg(n)[bok]{n} addendum(n)[bok]
tillägg(n)[bok]{n} annex(n)[bok]
tillägg(n)[bilaga]{n} addition(n)[bilaga]
SVSvenskaENEngelska
tillägg(n)[supplement]{n} addition(n)[supplement]
tillägg(n)[böcker]{n} appendix(n)[böcker]
tillägg{n} supplement
tillägg(n)[supplement]{n} supplement(n)[supplement]
tillägg(n)[extension of core application]{n} add-on(n)[extension of core application]
tillägg{n} additions
tillägg{n} anexation
SVSynonymer för tilläggENÖversättningar
förstärkning[bidrag](uganancia{f}
subvention[bidrag](usubsidio{m}
hjälp[bidrag](u¡auxilio!
understöd[bidrag]nánimo{m}
tillskott[bidrag]nsubida{f}
randanmärkning[anteckning]glosa{f}
förklaring[anteckning](uexplicación{f}
fotnot[anteckning](unota a pie de página
kommentar[anteckning](ucomentario{m}
glossa[anteckning]glosa{f}
not[anteckning](ured de arrastre{f}
pålägg[avans]guarnición{f}
parentes[inskjuten sats](uparéntesis{m}
gottgörelse[belöning](uindemnizaciones
pris[belöning]nprecio{m}
förbehåll[specialklausul]ncondición{f}
reflexion[iakttagelse](ureflexión{f}
annex[bihang]ndependencia{f}
tillsats[tillskott](uaditivo{m}
plus[tillskott]ny además