Söktermen tillåtelse har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
tillåtelse (u) leave
tillåtelse (n) [allmän] (u) leave (n) [allmän]
tillåtelse (n) [tillstånd] (u) consent (n) [tillstånd]
tillåtelse (n) [tillstånd] (u) approval (n) [tillstånd]
tillåtelse (n) [tillstånd] (u) assent (n) [tillstånd] (formal)
SV Svenska EN Engelska
tillåtelse (u) sanction
tillåtelse (n) [företag] (u) authorization (n) [företag]
tillåtelse (n) [rättsvetenskap] (u) authorization (n) [rättsvetenskap]
tillåtelse (n) [tillstånd] (u) authorization (n) [tillstånd]
tillåtelse (n) [allmän] (u) permission (n) [allmän]
tillåtelse (n) [tillstånd] (u) permission (n) [tillstånd]
tillåtelse (n) [företag] (u) concession (n) [företag]
tillåtelse (u) permission
SV Synonymer för tillåtelse EN Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
lov [samtycke] n leave
löfte [samtycke] n promise
bifall [samtycke] n assent (formal)
godkännande [samtycke] n validation
bemyndigande [samtycke] n assent (formal)
rätt [samtycke] correctly
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
dispens [samtycke] exemption
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
berättigande [rättighet] authorization
kompetens [rättighet] (u competency
förmåga [rättighet] (u faculty
legitimation [rättighet] n badge
auktoritet [rättighet] (u authority
auktorisation [rättighet] (u authorization