Söktermen tillflykt har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
tillflykt (u) refuge
tillflykt (n) [skydd] (u) refuge (n) [skydd]
tillflykt (n) [skydd] (u) ark (n) [skydd]
tillflykt (n) [hjälpa] (u) resource (n) [hjälpa]
tillflykt (u) resort
SV Svenska EN Engelska
tillflykt (n) [lösning] (u) resort (n) [lösning]
tillflykt (u) recourse (formal)
tillflykt (n) [allmän] (u) recourse (n) [allmän] (formal)
SV Synonymer för tillflykt EN Översättningar
vistelseort [uppehållsort] (u whereabouts
hemvist [uppehållsort] (u/n abode
gömställe [uppehållsort] n cache
gömma [uppehållsort] bury
kula [uppehållsort] (u bullet
lya [uppehållsort] (u den
näste [uppehållsort] n nest
tillhåll [uppehållsort] n haunt
fristad [rastställe] (u refuge
oas [rastställe] (u oasis
undsättning [hjälp] rescue
befrielse [hjälp] (u liberation (formal)
befriande [hjälp] n riddance
bärgning [hjälp] salvage
frälsning [hjälp] (u salvation
utväg [hjälp] means
skydd [hjälp] n shelter
räddning [hjälp] (u rescue
medel [utväg] n means
möjlighet [utväg] (u capability