Söktermen tillfredsställa har 13 resultat
SV Svenska EN Engelska
tillfredsställa (v) [fordran] fulfill (v) [fordran]
tillfredsställa (v) [fordran] fulfil (v) [fordran]
tillfredsställa (v) [fordran] satisfy (v) [fordran]
tillfredsställa (v) [person] satisfy (v) [person]
tillfredsställa (v) [to meet needs, to fulfill] satisfy (v) [to meet needs, to fulfill]
SV Svenska EN Engelska
tillfredsställa (v) [önskning] satisfy (v) [önskning]
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse] please (v) [tillfredsställelse]
tillfredsställa (v) [önskning] assuage (v) [önskning]
tillfredsställa gratify
tillfredsställa (v) [tillfredsställelse] gratify (v) [tillfredsställelse]
tillfredsställa (v) [to make content, satisfy] gratify (v) [to make content, satisfy]
tillfredsställa sate (formal)
tillfredsställa satisfy
SV Synonymer för tillfredsställa EN Översättningar
passa [behaga] check
roa [behaga] enjoy oneself
förnöja [behaga] divert
fängsla [behaga] incarcerate
fånga [behaga] seize
glädja [behaga] gladden
attrahera [behaga] attract
tilltala [behaga] accost
fungera [tjänstgöra] work
verka [tjänstgöra] seem
motsvara [tjänstgöra] correspond
fylla [tjänstgöra] fill
bilda [tjänstgöra] shape
tjäna [tjänstgöra] serve
falla i smaken [slå an] attract
behaga [slå an] please
mätta [tillfredsställa] satiate (formal)
infria [uppfylla] redeem
täcka [uppfylla] defray (formal)
tillmötesgå [uppfylla] accede to