Söktermen tillfredsställande har 15 resultat
SVSvenskaENEngelska
tillfredsställande(a)[acceptabel] adequate(a)[acceptabel]
tillfredsställande(a)[bra] acceptable(a)[bra]
tillfredsställande(a)[acceptabel] satisfactory(a)[acceptabel]
tillfredsställande(a)[bra] satisfactory(a)[bra]
tillfredsställande(a)[liv] satisfactory(a)[liv]
SVSvenskaENEngelska
tillfredsställande(a)[bra] reasonable(a)[bra]
tillfredsställande(a)[liv] decent(a)[liv]
tillfredsställande(a)[bra] pleasing(a)[bra]
tillfredsställande(a)[liv] fulfilling(a)[liv]
tillfredsställande(a)[allmän] satisfying(a)[allmän]
tillfredsställande(adj)[that satisfies] satisfying(adj)[that satisfies]
tillfredsställande(a)[acceptabel] all-right(a)[acceptabel]
tillfredsställande gratifying
tillfredsställande(a)[allmän] gratifying(a)[allmän]
tillfredsställande satisfying
SVSynonymer för tillfredsställandeENÖversättningar
lagom[nog]just enough
nöjaktig[nog]satisfaction
passande[nog]seemly(literature)
tillräcklig[nog]ample
säker[trygg]sure
överlägsen[trygg]pre-eminent(formal)
klar[trygg]limpid
trevlig[ljuvlig]nice
tilltalande[ljuvlig]sympathetic
skön[ljuvlig]beautiful
sympatisk[ljuvlig]congenial(formal)
behaglig[ljuvlig]congenial(formal)
gynnsam[ljuvlig]beneficial
glädjande[ljuvlig]joyful
angenäm[ljuvlig]agreeable
godtagbar[antaglig]acceptable
skaplig[antaglig]fair
hållbar[antaglig]sustainable
rimlig[antaglig]fair
plausibel[antaglig]plausible