Söktermen tillskriva har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
tillskriva (v) [tillräkna]
 • tillskriven
attribute (v) [tillräkna]
 • attributed
 • attribute
 • attribute
 • attributed
 • attributed
tillskriva (v) [tillräkna]
 • tillskriven
accredit (v) [tillräkna]
 • accredited
 • accredit
 • accredit
 • accredited
 • accredited
tillskriva
 • tillskriven
ascribe
 • ascribed
 • ascribe
 • ascribe
 • ascribed
 • ascribed
tillskriva (v) [tillräkna]
 • tillskriven
ascribe (v) [tillräkna]
 • ascribed
 • ascribe
 • ascribe
 • ascribed
 • ascribed
tillskriva (v) [allmän]
 • tillskriven
credit (v) [allmän]
 • credited
 • credit
 • credit
 • credited
 • credited
SV Svenska EN Engelska
tillskriva (v) [grund] blame on (v) [grund]
tillskriva (v) [grund] attribute to (v) [grund]
tillskriva (v) [grund] impute to (v) [grund] (formal)
tillskriva (v) [skuld]
 • tillskriven
impute (v) [skuld]
 • imputed
 • impute
 • impute
 • imputed
 • imputed
SV Synonymer för tillskriva EN Översättningar
tillägga [tillägga] add
anklaga [beskylla för] accuse
förebrå [beskylla för] upbraid
påbörda [beskylla för] charge
ge skulden för [beskylla för] pin on
betunga [pålägga] encumber (formal)
anklaga för [pålägga] accuse of
beskylla [pålägga] impute
skänka [bevilja] gift
tilldöma [bevilja] adjudge
tillerkänna [bevilja] adjudge
ägna [tillmäta] bestow (formal)
ge [tillmäta] give