Söktermen tillväxt har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
tillväxt (n) [allmän] (u) increase (n) [allmän]
tillväxt (n) [kvantitet] (u) increase (n) [kvantitet]
tillväxt (n) [kvantitet] (u) rise (n) [kvantitet]
tillväxt (n) [act of growing] (u) growth (n) [act of growing]
tillväxt (n) [botanik] (u) growth (n) [botanik]
SV Svenska EN Engelska
tillväxt (n) [kvantitet] (u) growth (n) [kvantitet]
tillväxt (n) [kvantitet] (u) surge (n) [kvantitet]
tillväxt (n) [kvantitet] (u) augmentation (n) [kvantitet]
tillväxt (n) [allmän] (u) increment (n) [allmän]
tillväxt (u) accretion (formal)
tillväxt (n) [botanik] (u) accretion (n) [botanik] (formal)
tillväxt (u) recession
SV Synonymer för tillväxt EN Översättningar
ökning [tilltagande] (u increase
höjning [tilltagande] (u augmentation
stegring [tilltagande] (u increase
expansion [tilltagande] (u extension
mognad [utveckling] (u maturity
förbättring [uppgång] (u amelioration (formal)
framsteg [uppgång] n advances
utveckling [uppgång] (u growth
framåtskridande [uppgång] n advancement (formal)
framgång [uppgång] (u succeeded
högkonjunktur [uppgång] (u boom
hausse [uppgång] (u boom
boom [uppgång] (u boom
uppsving [uppgång] n boom
förlopp [förkovran] n lapse
evolution [förkovran] (u evolution
process [förkovran] (u case
progress [förkovran] (u advancement (formal)
dynamik [förkovran] (u dynamics
prognos [förkovran] (u forecast