Söktermen time to reflect har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
time to reflect (n)[period] betänketid (n)[period](u)

ENSV Översättningar för time

time (v)[general]
 • timed
 • time
 • time
 • timed
 • timed
avpassa (v)[general]
 • avpassad
time (n)[music] takt (n)[music](u)
time (n)[duration] varaktighet (n)[duration](u)
time gång (u)
time (n)[occasion] gång (n)[occasion](u)
time tid (u)
time (n)[duration] tid (n)[duration](u)
time (n)[general] tid (n)[general](u)
time (n)[past] tid (n)[past](u)
time (n)[watch] tid (n)[watch](u)

ENSV Översättningar för to

to (o)[general] för (o)[general]
to (o)[in honor of] för (o)[in honor of]
to till
to (o)[causing] till (o)[causing]
to (o)[destination] till (o)[destination]
to (o)[direction] till (o)[direction]
to (o)[general] till (o)[general]
to (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv)[in the direction of, and arriving at]
to (o)[indirect object] till (o)[indirect object]
to (o)[reaching as far as] till (o)[reaching as far as]

ENSV Översättningar för reflect

reflect (v)[behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
avspegla (v)[behavior]
 • avspeglad
reflect (v)[behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återspegla (v)[behavior]
 • återspeglad
reflect (v)[mental faculty]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
begrunda (v)[mental faculty]
 • begrundad
reflect
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
betänka
 • betänkt
reflect (v)[optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återkasta (v)[optics]
 • återkastad
reflect (v)[optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera (v)[optics]
 • reflekterad
reflect (v)[sun]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera (v)[sun]
 • reflekterad