Söktermen time to think the matter over har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
time to think the matter over (n) [period] betänketid (n) [period] (u)

EN SV Översättningar för time

time (v) [general]
 • timed
 • time
 • time
 • timed
 • timed
avpassa (v) [general]
 • avpassad
time (n) [music] takt (n) [music] (u)
time (n) [duration] varaktighet (n) [duration] (u)
time gång (u)
time (n) [occasion] gång (n) [occasion] (u)
time tid (u)
time (n) [duration] tid (n) [duration] (u)
time (n) [general] tid (n) [general] (u)
time (n) [past] tid (n) [past] (u)
time (n) [watch] tid (n) [watch] (u)

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

EN SV Översättningar för think

think (v) [problem] fundera på (v) [problem]
think (v) [reasoning] tänka på (v) [reasoning]
think (v) [thought]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
anta (v) [thought]
 • antagen
think (v) [thought]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
förmoda (v) [thought]
 • förmodad
think (v) [expectation]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
tro (v) [expectation]
 • trodd
think (v) [intention]
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
tro (v) [intention]
 • trodd
think
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
anse
 • ansedd
think (v) [imagine] föreställa sig (v) [imagine]
think (v) [imagine] tänka sig (v) [imagine]
think
 • thought
 • think
 • think
 • thought
 • thought
tänka
 • tänkt

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för matter

matter (n) [affair] angelägenhet (n) [affair] (u)
matter (n) [affair] sak (n) [affair] (u)
matter (v) [importance]
 • mattered
 • matter
 • matter
 • mattered
 • mattered
betyda (v) [importance]
 • betydd
matter ärende {n}
matter ting {n}
matter (n) [topic] ämne (n) {n} [topic]
matter (n) [writing] ämne (n) {n} [writing]
matter (n) [topic] tema (n) {n} [topic]
matter (n) [writing] tema (n) {n} [writing]
matter (n) [physics] materia (n) [physics] (u)

EN SV Översättningar för over

over (o) [age] över (o) [age]
over (o) [money] över (o) [money]
over (o) [preposition] över (o) [preposition]
over (o) [termination] förbi (o) [termination]
over (o) [money] till övers (o) [money]