Söktermen tjänst har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
tjänst (n) [sysselsättning] (u) occupation (n) [sysselsättning]
tjänst (n) [sysselsättning] (u) profession (n) [sysselsättning]
tjänst (n) [sysselsättning] (u) job (n) [sysselsättning]
tjänst (u) office
tjänst (u) duty
SV Svenska EN Engelska
tjänst (n) [arbete] (u) duty (n) [arbete]
tjänst (n) [period of time] (u) duty (n) [period of time]
tjänst (u) service
tjänst (n) [allmän] (u) service (n) [allmän]
tjänst (n) [system] (u) service (n) [system]
tjänst (n) [aktion] (u) favor (n) [aktion]
tjänst (n v) [deed in which help is voluntarily provided] (u) favor (n v) [deed in which help is voluntarily provided]
tjänst (u) situation
tjänst (u) favour
SV Synonymer för tjänst EN Översättningar
ex officio [å tjänstens vägnar] ex officio
officiellt [å tjänstens vägnar] officially
bistånd [hjälp] n grace
handtag [hjälp] n grip
understöd [hjälp] n subsidy
vänlighet [hjälp] (u affability
uppmärksamhet [hjälp] (u attention
service [hjälp] (u maintenance
befattning [tjänstgöring] (u post
anställning [tjänstgöring] (u employment
plats [tjänstgöring] (u situation
ämbete [tjänstgöring] n office
syssla [tjänstgöring] work
post [tjänstgöring] (u mail
jobb [tjänstgöring] n employment
hyra [tjänstgöring] rent
gagn [nytta] n benefit
betjäna [stå till tjänst] serve
assistera [stå till tjänst] assist
placering [anställning] (u placement