Söktermen tjänsteman har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
tjänsteman (n) [regering - man] (u) official (n) [regering - man]
tjänsteman (u) clerk
tjänsteman (u) employee
tjänsteman (n) [regering - man] (u) functionary (n) [regering - man]
tjänsteman (n) [regering - man] (u) subordinate official (n) [regering - man]
SV Svenska EN Engelska
tjänsteman (u) officer
tjänsteman (n) [a government employee] (u) civil servant (n) [a government employee]
tjänsteman (u) official
SV Synonymer för tjänsteman EN Översättningar
kontorist [anställd] (u clerk
manschettarbetare [anställd] (u white-collar worker
ämbetsman [anställd] (u official
funktionär [anställd] (u agent
arbetstagare [löntagare] (u employee
arbetare [löntagare] (u labourer
personal [löntagare] (u staff
biträde [löntagare] n assistant
underlydande [löntagare] dependent
anställd [löntagare] employee