Söktermen tjuta har 16 resultat
SV Svenska EN Engelska
tjuta (v) [röst]
 • tjuten
bawl (v) [röst]
 • bawled
 • bawl
 • bawl
 • bawled
 • bawled
tjuta (v) [röst]
 • tjuten
yell (v) [röst]
 • yelled
 • yell
 • yell
 • yelled
 • yelled
tjuta (v) [röst]
 • tjuten
bellow (v) [röst]
 • bellowed
 • bellow
 • bellow
 • bellowed
 • bellowed
tjuta (v) [röst]
 • tjuten
scream (v) [röst]
 • screamed
 • scream
 • scream
 • screamed
 • screamed
tjuta (v) [röst]
 • tjuten
roar (v) [röst]
 • roared
 • roar
 • roar
 • roared
 • roared
SV Svenska EN Engelska
tjuta (v) [djur]
 • tjuten
yelp (v) [djur]
 • yelped
 • yelp
 • yelp
 • yelped
 • yelped
tjuta (v) [siren]
 • tjuten
wail (v) [siren]
 • wailed
 • wail
 • wail
 • wailed
 • wailed
tjuta (v) [vind]
 • tjuten
wail (v) [vind]
 • wailed
 • wail
 • wail
 • wailed
 • wailed
tjuta (v) [värk]
 • tjuten
wail (v) [värk]
 • wailed
 • wail
 • wail
 • wailed
 • wailed
tjuta
 • tjuten
howl
 • howled
 • howl
 • howl
 • howled
 • howled
tjuta (v) [vind]
 • tjuten
howl (v) [vind]
 • howled
 • howl
 • howl
 • howled
 • howled
tjuta (v) [värk]
 • tjuten
howl (v) [värk]
 • howled
 • howl
 • howl
 • howled
 • howled
tjuta (v) [däck]
 • tjuten
screech (v) [däck]
 • screeched
 • screech
 • screech
 • screeched
 • screeched
tjuta (v) [farhåga]
 • tjuten
screech (v) [farhåga]
 • screeched
 • screech
 • screech
 • screeched
 • screeched
tjuta
 • tjuten
shriek
 • shrieked
 • shriek
 • shriek
 • shrieked
 • shrieked
tjuta
 • tjuten
screech
 • screeched
 • screech
 • screech
 • screeched
 • screeched