Söktermen TO har 29 resultat
SV Svenska EN Engelska
thaw
(v n) [a warmth of weather] thaw (v n) [a warmth of weather]
EN Engelska SV Svenska
to (o) [general] (o) [general]
to (o) [reason] för att (o) [reason]
to (o) [time] i (o) [time]
to (o) [destination] i (o) [destination]
to (o) [general] i samband med (o) [general]
to (o) [general] jämfört med (o) [general]
to (o) [general] per (o) [general]
to (o) [preference] hellre (o) [preference]
to rämna
to att
to (o) [reaching as far as] ända till (o) [reaching as far as]
to (o) [preference] snarare (o) [preference]
to åt
to (o) [in each] (o) [in each]
to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [general] mot (o) [general]
to (o) [direction] mot (o) [direction]
to (o) [until and including] till (o) [until and including]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [general] till (o) [general]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [causing] till (o) [causing]
to till
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för to SV Översättningar
toward [position] promettente
facing [position] rimpetto
through [position] (informal durante
as far as [position] infino
until [time] infino