Söktermen toward har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
toward (prep adj) [for the purpose of] för (prep adj) [for the purpose of]
toward (prep adj) [for the purpose of] till (prep adj) [for the purpose of]
toward (o) [attitude] mot (o) [attitude]
toward (o) [general] mot (o) [general]
toward (o) [position] mot (o) [position]
EN Engelska SV Svenska
toward (o) [time] mot (o) [time]
toward (o) [position] åt (o) [position]
toward (o) [time] framemot (o) [time]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för toward SV Översättningar
opposite [contra] motstående
opposing [contra] motarbetande
facing [contra] vara vänd mot
versus [contra] jämfört
against [contra] åter
forward [movement] främre
ahead [movement] förut
onward [movement] framlänges
advancing [movement] antågande
along [movement] längs
forth [movement] (literature framlänges
on [movement] vid
through [position] (informal igenom
as far as [position] ända till
to [position] till
approaching [in the direction of] nästa
around [in the direction of] runtom
near [in the direction of] inte långt ifrån
at [in the direction of] till
about [approximately] vid