Söktermen träffande har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
träffande hitting
träffande (a) [argument] telling (a) [argument]
träffande (a) [lämplig] apposite (a) [lämplig] (formal)
träffande (a) [lämplig] appropriate (a) [lämplig]
träffande (a) [lämplig] pertinent (a) [lämplig]
SV Svenska EN Engelska
träffande (a) [lämplig] apt (a) [lämplig]
träffande apt
träffande apposite (formal)
träffande [effective in expressing meaning] eloquent [effective in expressing meaning]
SV Synonymer för träffande EN Översättningar
lyckad [slående] successful
lämplig [slående] (a) convenient
tillämplig [slående] applicable
adekvat [slående] (a) applicable
karakteristisk [slående] characteristic
träffande [slående] (a) telling
passande [slående] (a) convenient
på pricken [slående] (o) to a nicety
precis [slående] (a) very
noggrann [rätt] (a) faithful
tillförlitlig [rätt] (a) reliable
bra [rätt] (a) good
trogen [rätt] (a) faithful
kvick [spirituell] (a) nippy
riktig [rätt] (a) proper
satirisk [elak] (a) satiric
skarp [spirituell] (a) sharp
sarkastisk [elak] (a) sarcastic
spetsig [spirituell] (a) spiky
stingande [elak] stinging