Söktermen träta har 16 resultat
SVSvenskaENEngelska
träta(n)[ord]
 • trätt
fight(n)[ord]
 • fought
 • fight
 • fight
 • fought
 • fought
träta(v)[ord]
 • trätt
fight(v)[ord]
 • fought
 • fight
 • fight
 • fought
 • fought
träta(v)[ord]
 • trätt
argue(v)[ord]
 • argued
 • argue
 • argue
 • argued
 • argued
träta(v)[gräl]
 • trätt
row(v)[gräl](informal)
 • rowed
 • row
 • row
 • rowed
 • rowed
träta(v)[ord]
 • trätt
dispute(v)[ord]
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
SVSvenskaENEngelska
träta
 • trätt
quarrel
 • quarrel(l)ed
 • quarrel
 • quarrel
 • quarrel(l)ed
 • quarrel(l)ed
träta(n)[ord]
 • trätt
quarrel(n)[ord]
 • quarrel(l)ed
 • quarrel
 • quarrel
 • quarrel(l)ed
 • quarrel(l)ed
träta(v)[ord]
 • trätt
quarrel(v)[ord]
 • quarrel(l)ed
 • quarrel
 • quarrel
 • quarrel(l)ed
 • quarrel(l)ed
träta(v)[ord] fall out(v)[ord]
träta(v)[gräl]
 • trätt
scold(v)[gräl]
 • scolded
 • scold
 • scold
 • scolded
 • scolded
träta(v)[ogillande]
 • trätt
scold(v)[ogillande]
 • scolded
 • scold
 • scold
 • scolded
 • scolded
träta
 • trätt
bicker
 • bickered
 • bicker
 • bicker
 • bickered
 • bickered
träta(v)[ord]
 • trätt
bicker(v)[ord]
 • bickered
 • bicker
 • bicker
 • bickered
 • bickered
träta(v)[ogillande]
 • trätt
rail(v)[ogillande]
 • railed
 • rail
 • rail
 • railed
 • railed
träta
 • trätt
brawl
 • brawled
 • brawl
 • brawl
 • brawled
 • brawled
träta(v)[gräl]
 • trätt
wrangle(v)[gräl]
 • wrangled
 • wrangle
 • wrangle
 • wrangled
 • wrangled
SVSynonymer för trätaENÖversättningar
tvista[gräla]fight
kivas[gräla]contend(formal)
munhuggas[gräla]badinage
disputera[gräla]dispyte
gnabbas[gräla]bicker
tjata[gräla]nag
gnata[gräla]nag
gräl[ordväxling]naltercation(formal)
tvist[ordväxling](ustrife(formal)
strid[ordväxling](ufight
dispyt[ordväxling](udispute
kontrovers[ordväxling](ucontroversy
bråk[kontrovers]nfraction
schism[kontrovers](uchasm
oenighet[kontrovers](udisagreement
konflikt[kontrovers](utangle
mellanhavande[kontrovers]account
kiv[kontrovers]strife(formal)
split[kontrovers]nfaction
tvedräkt[kontrovers]discord